KAPSALON AYYILDIZ

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Kapsalon Ay Yildiz

Kapsalon Ayyildiz

Kapsalon Ay Yildiz, gevestigd aan Gedempte Turfhaven 29, 1621HD Hoorn, KvK: 37112151

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Kapsalon Ay Yildiz. Door het maken van een afspraak bij ons, accepteert u deze voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Afspraken en Annuleringen

Om een afspraak te maken, kunt u ons bellen op (0229) 24 55 98. Wij vragen u vriendelijk om elke afspraak die u wilt annuleren of wijzigen, minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Dit stelt ons in staat om eventueel andere klanten te bedienen die anders teleurgesteld zouden worden door een gebrek aan beschikbaarheid.

Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig wordt geannuleerd, behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen. Voor de eerste keer dat een afspraak niet wordt nagekomen, wordt een vergoeding van €20 in rekening gebracht. Voor latere overtredingen kunnen hogere tarieven gelden.

3. Uitzonderingen op Annulering

Wij erkennen dat er legitieme redenen kunnen zijn waarom u niet in staat bent om uw afspraak na te komen. In dergelijke gevallen vragen wij u om ons zo spoedig mogelijk te informeren. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om rekening te houden met dergelijke omstandigheden, maar de beslissing om annuleringskosten wel of niet in rekening te brengen blijft naar ons goeddunken.

4. Tarieven en Betaling

Onze actuele tarieven zijn beschikbaar op onze website en bij onze receptie. Betalingen dienen direct na de dienstverlening te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Wij accepteren contant geld en pinbetalingen.

5. Aansprakelijkheid

Kapsalon Ay Yildiz is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het niet volgen van onze instructies of als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de klant over zijn of haar gezondheidstoestand, waaronder allergieën, medicijngebruik, en eerdere kappersbehandelingen.

6. Klachten

Indien u ontevreden bent over een van onze diensten, vragen wij u dit binnen een week na de behandeling aan ons te melden. Wij zullen ons best doen om een passende oplossing te vinden.

7. Wijzigingen in Voorwaarden

Kapsalon Ay Yildiz behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. De meest actuele versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar in de salon en op onze website.

8. Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of onze diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.